Vadovų darbotvarkė

 

SPALIO MĖNESIO LOPŠELIO-DARŽELIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Vieta

Atsakingi

1. Lopšelių-darželių direktorių dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų pasiruošimo 2017-2018 mm. rekomendacijų vykdymo

31d.

15.00 val.

Alytaus miesto savivaldybė

Direktorius