Vadovų darbotvarkė

 

SAUSIO MĖNESIO LOPŠELIO-DARŽELIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Vieta

Atsakingi

1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos pirmininkų pasitarimas

24 d.

14.00 val.

Alytaus miesto savivaldybė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
2. Lopšelių-darželių ir darželių mokyklų direktorių pasitarimas dėl sveikatos ugdymo situacijos

30d.

14.00 val.

Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla

Direktorius