Tradicijos ir šventės

  • Siekiant ugdyti tautiškai susipratusią, iniciatyvią, kūrybišką ir atvirą bendruomenę, puoselėjančią etninę kultūrą, gerbiančią  save ir šalia esantį, organizuojame daug bendrų renginių. Švenčiame tautines, kalendorines ir šeimos šventes. Organizuojame bendras darbelių parodas.
  • Vykdome projektinę veiklą. Organizuojame patys ir dalyvaujame kitų organizuojamuose įvairiuose sveikatingumo, aplinkos apsaugos, kūrybiškumo, prevencinio, socialinio pobūdžio projektuose, akcijose, konkursuose.

 

Plačiau žiūrėkite Naujienų skiltyje.