Dėkojame visiems vaikų tėveliams, jų giminaičiams, įstaigos darbuotojams 2019 metais skyrusiems lopšeliui-darželiui 2 % gyventojų pajamų mokesčio paramą. Jūsų suteikiama parama leidžia mums kurti jaukesnę, turtingesnę, saugesnę ugdymo aplinką ir sėkmingai įgyvendinti išsikeltus ugdymo tikslus. Jūsų geranoriškumo dėka 2019 m. lopšelio-darželio sąskaita buvo papildyta  1469,36 Eur. Panaudojome 400,00 Eur.

             Prašome paremti lopšelį-darželį ir 2020 metais. Mums labai svarbus ir reikalingas Jūsų pritarimas ir palaikymas. Jeigu esate dirbantis asmuo, 2 % GPM paramą galima pervesti iki 2020 m. gegužės 1 d.

Nuoširdžiai dėkojame visiems geranoriškai prisidėjusiems ir dar tik prisidėsiantiems prie jaukesnės ir saugesnės lopšelio-darželio aplinkos kūrimo.