Mėnuo: balandžio 2015

Velykų šventė „RID RID RID MARGI MARGUČIAI“

Rodos taip neseniai varėme žiemą, o štai jau Velykos į duris pasibeldė. Šv. Velykos – Kristaus prisikėlimo diena, didžiausia pavasario šventė. Ji simbolizuoja augmenijos prisikėlimą, gyvybės, gamtos nubudimą. Gavėnios metu auklėtojos su vaikais kalbėjo apie Velykų šventės papročius, simbolius. Savo mintis vaikai išreiškė kūrybiniais darbais. Kūrybingi buvo ir vaikučių tėveliai bei  auklėtojos savo darbeliais papuošę velykinę
Read More

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ-2015 “

Kaip ir kiekvienais metais kovo 23-27 d. aktyviai prisijungėme prie veiksmo savaitės „Be patyčių“. Nesvarbu, kokiame vaidmenyje – skriaudėjo, patyčių taikinio ar stebėtojo – yra vaikas, kiekvienas mes galime prisidėti prie to, kad patyčių vaikų tarpe būtų mažiau. Patyčios yra ne vieno ar dviejų vaikų problema. Tai reiškinys, kuris liečia kiekvieną vaiką bendruomenėje, todėl sprendžiant
Read More