Autorius: admin

Velykų šventė „RID RID RID MARGI MARGUČIAI“

Rodos taip neseniai varėme žiemą, o štai jau Velykos į duris pasibeldė. Šv. Velykos – Kristaus prisikėlimo diena, didžiausia pavasario šventė. Ji simbolizuoja augmenijos prisikėlimą, gyvybės, gamtos nubudimą. Gavėnios metu auklėtojos su vaikais kalbėjo apie Velykų šventės papročius, simbolius. Savo mintis vaikai išreiškė kūrybiniais darbais. Kūrybingi buvo ir vaikučių tėveliai bei  auklėtojos savo darbeliais papuošę velykinę
Read More

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ-2015 “

Kaip ir kiekvienais metais kovo 23-27 d. aktyviai prisijungėme prie veiksmo savaitės „Be patyčių“. Nesvarbu, kokiame vaidmenyje – skriaudėjo, patyčių taikinio ar stebėtojo – yra vaikas, kiekvienas mes galime prisidėti prie to, kad patyčių vaikų tarpe būtų mažiau. Patyčios yra ne vieno ar dviejų vaikų problema. Tai reiškinys, kuris liečia kiekvieną vaiką bendruomenėje, todėl sprendžiant
Read More

PASAULINĖ ŽEMĖS DIENA

Kovo 20 d. minima pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Dainomis, šokiais, gerais darbais  saugoti žemę bei jos išteklius ragino ir lopšelio-darželio ugdytiniai.

KOVO 11 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Vaikai negimsta tautiški ir pilietiški, tą reikia ugdyti. Visų pirma šeimoje, o po to – ir ugdymo įstaigose. Valstybinės šventės vaikams dažnai tėra tik istorinis faktas, tačiau lopšelio darželio pedagogai, vieni pirmųjų ugdytojų, vaikui suprantama kalba perteikia tautos patriotiškumo, pasiaukojimo jausmą bei žinias apie savo gimtąją šalį. Šventinis rytmetis lopšelyje-darželyje prasidėjo Tautiška giesme, vaikai savo
Read More

Socialinis projektas taikai ir vienybei žemėje „APKABINKIME ŽEMĘ“

Projektas „Apkabinkime Žemę“ – tai bendrumo ir solidarumo su žmonėmis ir Žeme veiksmas, suprantamas visų tautybių, lyčių, amžiaus, įsitikinimų žmonėms. Ištiesdami ranką greta esančiam žmogui išreiškiame pasitikėjimą žmogumi, bendrą rūpestį Žeme ir meilę jai. Prie šio projekto prisidėjo ir lopšelio-darželio „Meškučių“ bei „Drugelių“ grupių mažieji žemės mylėtojai. Plačiau skaitykite: http://apkabinkimezeme.lt/projektas-apkabinkime-zeme-gerais-darbais-2015/ https://www.facebook.com/ApkabinkimeZeme