Bendros žinios apie įstaigą

Alytaus 7-as lopšelis-darželis veiklą pradėjo nuo 1972 m. vasario 1d.

Alytaus miesto tarybos 1996 m. gruodžio 19 d. 2 šaukimo 19 posėdžio sprendimu, Alytaus miesto 7-as lopšelis-darželis nuo 1997 m. sausio 1 d. pervardintas į Alytaus lopšelį-darželį „Obelėlė“.

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“ tai mokykla, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo funkcijas. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas LR įregistruotuose bankuose.

Lopšelis-darželis –  biudžetinė įstaiga

Įstaigos kodas – 191053323

Ugdymo forma –  dieninė

Ugdymo kalba – lietuvių