Evakuacijos pratybos

Šiandien lopšelyje-darželyje vyko evakuacijos (gaisro atveju) pratybos. Išgirdę garsinį perspėjimo signalą, pedagogai nutraukė vykdomas veiklas ir evakuacijai skirtu keliu su vaikučiais išbėgo iš lopšelio-darželio pastato. Pratybose dalyvavo visi įstaigos ugdytiniai, pedagogai ir kiti darbuotojai.Pratybas stebėjo ir vertino Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Cibulskienė.