Darbo užmokestis

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VIDUTINIS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS IR PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

parsisiųsti Adobe PDF formatu