Planavimo dokumentai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMA

parsisiųsti Adobe PDF formatu

_________

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2023-2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2021-2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2020-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

_________

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2023-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2022 -ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2021 -ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2020 -ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

_________

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

parsisiųsti adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu