Planavimo dokumentai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMA

parsisiųsti Adobe PDF formatu

_________

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2021-2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2020-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

_________

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2021 -ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2020 -ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2019 -ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

_________

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu