Planavimo dokumentai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMA

parsisiųsti Adobe PDF formatu

_________

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2023-2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2021-2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

_________

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2024-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2023-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2022 -ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

_________

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu