Planavimo dokumentai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL 2018 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ NORMŲ
parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2019 -ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsiisųti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMA

parsisiųsti Adobe PDF formatu