Planavimo dokumentai

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL 2018 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ NORMŲ
parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2018-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu
 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

parsisiųsti Adobe PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMA

parsisiųsti Adobe PDF formatu