Vadovų darbotvarkė

BALANDŽIO MĖNESIO LOPŠELIO-DARŽELIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

DATA RENGINYS ATSAKINGAS ASMUO
10d.

13.00 val.

AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl mokinių pažangos gerinimo Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
18-19 d.

 

III respublikinė metodinė-praktinė konferencija

2Kiek gyva Geros mokyklos koncepcija darželyje“

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
26 d.

10.00 val.

AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo Direktorius