Vadovų darbotvarkė

 

RUGPJŪČIO MĖNESIO LOPŠELIO-DARŽELIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Vieta

Atsakingi

1. Alytaus miesto Švietimo tarybos posėdis

24 d.

14.00 val.

Alytaus miesto savivaldybė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
2.

Alytaus miesto švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymo būklės 

29d.

13.30 val.

Alytaus miesto savivaldybė

Direktorius