Vadovų darbotvarkė

 

LAPKRIČIO MĖNESIO LOPŠELIO-DARŽELIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Vieta

Atsakingi

1. Alytaus miesto švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl nuostatų keitimo

7 d.

13.00 val.

Alytaus miesto savivaldybė Direktorius
2.

Alytaus miesto švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl efektyvaus bendravimo su ugdytinių tėvais

20d.

13.30 val.

Alytaus PPT

Direktorius

3. Alytaus miesto švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl gerosios patirties sklaidos

30 d.

10.00 val.

Alytaus Volungės progimnazija Direktorius