Ikimokyklinis ugdymas

 

Ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai ugdomi nuo 3 iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo siekiamybė – padėti vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui, bei sėkmingam ugdymui(si) darželyje, priešmokyklinėje grupėje būtinų kompetencijų.

Sąlyginai išskiriamos penkios kompetencijų grupės, kurių pagrindą sudarytų vertybinių nuostatų, įgyjant gebėjimų ir įgūdžių patirties visuma:
- socialinė kompetencija;
- sveikatos saugojimo kompetencija;
- komunikavimo kompetencija;
- pažinimo kompetencija;
- meninė kompetencija.