Viešieji pirkimai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

parsisiųsti MS Word formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

parsisiųsti MS Word formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2021 M. PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

parsisiųsti Adobe PDF formatu