Mokestis už darželį

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS   SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Nuo 2023 m. birželio 1 d. nustatytas mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą lopšelyje-darželyje:

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai moka 25,0 Eur dydžio fiksuotą mėnesinį mokestį.

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai moka nustatytos dienos maitinimo mokestį:

  1. ankstyvojo amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams iki 3 metų už kiekvieną dieną 4,10 Eur,
  2. ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams nuo 3 iki 7 metų už kiekvieną dieną 4,40 Eur.
  3. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams nuo 6 iki 7 metų už kiekvieną dieną 2,20 Eur ugdymo proceso metu, o pasibaigus ugdymo procesui – 4,40 Eur už kiekvieną dieną.