Ankstyvasis ugdymas

 

Ankstyvojo amžiaus grupėse vaikai ugdomi nuo 1 iki 3 metų. Ugdant mažą vaiką išskiriamos šios svarbiausios sritys:
- gyvenimo įgūdžių;
- bendravimo;
- pažinimo;
- kalbos;
- judėjimo;

- žaidimo;
- kūrybiškumo.

 

Išvardintos sritys išskiriamos tik sąlygiškai, siekiant atskleisti jų sampratą. Ugdymo procese atskiros sritys siejamos į vieną visumą, kad būtų harmoningai skatinama asmenybinė ir socialinė, pažinimo ir kalbos, fizinė ir judėjimo raida.