Ankstyvasis ugdymas

 

Ankstyvojo amžiaus grupėse vaikai ugdomi nuo 1 iki 3 metų. Ugdant mažą vaiką išskiriamos šios svarbiausios sritys:
– gyvenimo įgūdžių;
– bendravimo;
– pažinimo;
– kalbos;
– judėjimo;

– žaidimo;
– kūrybiškumo.

 

Išvardintos sritys išskiriamos tik sąlygiškai, siekiant atskleisti jų sampratą. Ugdymo procese atskiros sritys siejamos į vieną visumą, kad būtų harmoningai skatinama asmenybinė ir socialinė, pažinimo ir kalbos, fizinė ir judėjimo raida.