Laisvos vietos

Informacija apie laisvas vietas Alytaus lopšelio-darželio ,,Obelėlė” vaikų grupėse:

  • Ankstyvojo amžiaus(1 – 3 m.) grupėse – laisvų vietų nėra.
  • Ikimokyklinio  amžiaus( 2017 m. gimusių) grupėse – 2 laisvos vietos.
  • Ikimokyklinio  amžiaus( 2016 m. gimusių) grupėse –  2 laisvos vietos.
  • Priešmokyklinio ugdymo grupėse -1 laisva vieta.