Laisvos vietos

Informacija apie laisvas vietas Alytaus lopšelio-darželio ,,Obelėlė" vaikų grupėse:

  • Ankstyvojo amžiaus(1 – 3 m.) grupėse – 0
  • Ikimokyklinio  amžiaus( 3 – 4 m.) grupėse – 0
  • Ikimokyklinio  amžiaus( 4 – 5 m.) grupėse – 0
  • Priešmokyklinio ugdymo grupėse -0