Administracinė informacija

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO  „OBELĖLĖ“ ETIKOS NORMOS

parsisiųsti MS Word formatu

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, IR INTERVENCIJOS VYKDYMO ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „OBELĖLĖ“ TVARKA

parsisųsti Adobe PDF formatu

DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO „ERASMUS+“ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTUOSE TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu