Pedagogai

IKIMOKYKLINIO UGDYMO  PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu
 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS  APRAŠAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu
 

Pareigybė

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Logopedė

Vida

Prašmutaitė

aukštasis 

Specialioji pedagogika logopedija

Logopedė metodininkė

Meninio ugdymo pedagogė

Egidija

Pocienė

aukštasis 

Chorinis dirigavimas

Mokytoja metodininkė

Priešmokyklinio

ugdymo pedagogė

Jūratė

Stašauskienė

aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Priešmokyklinio

ugdymo pedagogė

Daiva

Lieguvienė

aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Priešmokyklinio

ugdymo pedagogė

Elvyra

Kupinienė

aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Laima

Veličkienė

aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Lina

Jonynienė

aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Gintarė Ligeikaitė

aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Laimutė Jasiniauskienė

aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Irena

Kilmanienė

aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Svetlana Česynienė

aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Regina Melešienė

aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Roma Krisiulevičienė

aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Greta Talačkienė

 aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Virginija Kaupinienė

aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Jolita

Griškonienė

aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Danutė Kaulinienė

aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vida Čepulienė aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Rimutė Anužienė aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Lina Giedraitienė  aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ineta Ragauskaitė aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Lina Abeciūnienė aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

 

Pedagogų kontaktiniai duomenys:

Tel. Nr.: 8 (315) 72 931 (nuo 7.00 iki 17.20 val.)

El. paštas: ld@obelele.alytus.lm.lt