Pedagogai

IKIMOKYKLINIO UGDYMO  MOKYTOJO PAREIGINIS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGINIS  APRAŠAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Pareigybė

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Logopedė

Vida

Prašmutaitė

aukštasisSpecialioji pedagogika logopedijaLogopedė metodininkė
Meninio ugdymo mokytoja

Egidija

Pocienė

aukštasisChorinis dirigavimasMokytoja metodininkė

Priešmokyklinio

ugdymo mokytoja

Jūratė

Stašauskienė

aukštesnysisIkimokyklinis ugdymasVyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinio

ugdymo mokytoja

Daiva

Lieguvienė

aukštesnysisIkimokyklinis ugdymasIkimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Priešmokyklinio

ugdymo mokytoja

Dovilė

Marčiulaitytė

aukštasisPradinis ugdymasIkimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Laima

Veličkienė

aukštasisIkimokyklinis ugdymasVyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Lina

Jonynienė

aukštesnysisIkimokyklinis ugdymasVyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytojaGintarė StasiūnienėaukštasisIkimokyklinis ugdymasIkimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytojaLaimutė JasiniauskienėaukštesnysisIkimokyklinis ugdymasVyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Edita

Markelionytė

aukštesnysisIkimokyklinis ugdymasIkimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytojaSvetlana ČesynienėaukštesnysisIkimokyklinis ugdymasVyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytojaRegina MelešienėaukštesnysisIkimokyklinis ugdymasVyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytojaRoma KrisiulevičienėaukštasisIkimokyklinis ugdymasIkimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojaGreta Talačkienė aukštesnysisIkimokyklinis ugdymasIkimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytojaVirginija KaupinienėaukštesnysisIkimokyklinis ugdymasVyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Jolita

Griškonienė

aukštesnysisIkimokyklinis ugdymasVyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytojaDanutė KaulinienėaukštesnysisIkimokyklinis ugdymasVyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytojaVida ČepulienėaukštesnysisIkimokyklinis ugdymasVyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytojaSonata KarzienėStudijuojaIkimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytojaLina Giedraitienė aukštasisIkimokyklinis ugdymasIkimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojaIneta KvedaravičienėaukštesnysisIkimokyklinis ugdymasVyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytojaLaimutė KeršienėaukštasisIkimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio

ugdymo mokytoja 

Pedagogų kontaktiniai duomenys:

Tel. Nr.: 8 (315) 72 931 (nuo 7.00 iki 17.20 val.)

El. paštas: ld@obelele.alytus.lm.ltmMok